Tove Alexandersson

Världsmästare

Bildbank

Samtliga bilder är fria för nedladdning och användning av sponsorer och samarbetspartners samt för publicering med journalistiskt ändamål. Klicka på respektive bild för att ladda ner. Bilderna är i sRGB och finns i tre olika storlekar. För speciella önskemål och större bildfiler, kontakta sven.alexandersson(at)gmail.com . Foto: Sven Alexandersson (om inte annat anges)

Copyright Tove Alexandersson 2017